Menu
Poin

Saya bekerja di...

Teruskan

Kandungan anda sedang diadaptasikan kepada jenis perniagaan anda

 • Pin tambah nilai Touch & Go percuma RM10 yang diberikan semasa penebusan ini* hanya akan tersedia berdasarkan siapa cepat dia dapat/selagi stok masih ada/semasa tempoh [19 Februari 2024 hingga 9 April 2024] ("Tempoh Penebusan").
 • Penebusan ini* sah di [semua rakan niaga di Malaysia yang menjual produk Unilever Food Solutions] ("Outlet yang menyertai") semasa Tempoh Penebusan.
 • Untuk menerima pin tambah nilai Touch & Go RM10:
 1. Beli Knorr Professional Chicken Flavoured Seasoning 1kg or Knorr Professional Pasti Sedap 600g dengan produk Knorr Professional lain dengan minimum RM100 dalam satu resit.
 2. Imbas Kod QR (Kod QR tersedia pada bahan penjualan di kedai-kedai terpilih di Malaysia).
 3. Isi dan hantar semua maklumat yang diperlukan dalam borang (dihoskan oleh mikrositus).
 • Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd (“Unilever”) berhak menolak sebarang Peserta yang tidak mematuhi mana-mana Terma dan Syarat ini.
 • Semua baucer diberikan "sebagai mana" dan secara ketat tidak untuk dijual, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh ditukar dan tidak boleh ditukarkan dengan tunai.
 • Unilever tidak bertanggungjawab untuk baucer yang hilang atau rosak.
 • Unilever berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menghentikan promosi ini mengikut budi bicaranya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 • Had keseluruhan 1 penebusan(s) setiap pelanggan untuk keseluruhan penebusan akan dikenakan.
 • Setiap resit hanya boleh digunakan untuk menebus 1 pin tambah nilai Touch & Go RM10. Salinan fotostat, yang telah diubahsuai atau yang telah diubah akan didiskualifikasi.
 • Resit yang diterima perlu disahkan, oleh itu proses pengesahan akan mengambil masa kira-kira 14 hari bekerja.
 • Dengan menyertai penebusan ini, penonton bersetuju untuk menerima tanpa sebarang syarat bahawa Unilever boleh memilih untuk menggunakan maklumat peribadi anda yang terkandung di sini untuk tujuan berkaitan dengan Hadiah ini, untuk memaklumkan anda mengenai produk dan aktiviti baru kami, menghantar komunikasi pemasaran kepada anda, menguruskan dan meningkatkan pengalaman pelanggan anda, selaras dengan notis privasi
 • kami. Untuk maklumat lanjut mengenai notis privasi kami, sila lawati
 • https://www.unilevernotices.com/privacy-notices/malaysia-english.html/https://www.unilevernotices.com/privacy-notices/malaysia-bahasa-malaysia.html
Menu
Produk
Resipi
Promosi
Cart