Saya bekerja di...

Teruskan

Kandungan anda sedang diadaptasikan kepada jenis perniagaan anda

Cef David Toutain berkongsi idea apa yang mengilhamkan beliau menggunakan hasil bermusim. Di restoran beliau, tidak wujud menu à la carte. Sebaliknya, menu restoran beliau adalah sepenuhnya berpandukan hasil bermusim dan ketersediaannya.

David Toutain Bercakap tentang Inspirasi

01:25

Selami lebih French Cuisine dan World Cuisines!

Continue watching video?

Daftar akaun

Here's what you get

  • A chance to join our free sampling promotions
  • New dish ideas from our chefs
  • The latest trends and training modules