Menu
Poin

Saya bekerja di...

Teruskan

Kandungan anda sedang diadaptasikan kepada jenis perniagaan anda

Dalam Talian UFS Ganjaran 
 

Ganjaran Dalam Talian UFS (“Skim ini”) dioperasikan oleh jabatan UFS bagi Unilever (Malaysia) Holdings Sdn. Bhd, located at Level 33-35, Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur Malaysia (“Promoter ini”). Sila baca Terma dan Syarat dengan teliti sebelum anda mengambil bahagian dalam Skim ini. Dengan mengambil bahagian, anda dianggap telah menerima semua Terma dan Syarat dan anda bersetuju untuk mematuhinya. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, sila jangan sertai Skim ini. Promoter berhak untuk mengubah Terma dan Syarat pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

I. KELAYAKAN DAN PRODUK YANG MENGAMBIL BAHAGIAN

 1. Skim ini terbuka kepada semua syarikat katering dan servis makanan, dengan akaun yang berdaftar dengan mana-mana rakan niaga di kedai laman web. Kecuali Promoter atau para pekerja, keluarga mereka, agensi, atau sesiapa sahaja yang berhubung secara profesional dengan Skim ini. Skim ini tidak dibuka kepada masyarakat awam.
 2. Skim ini akan bermula pada 13 Februari 2018 dan akan berterusan sehingga Unilever mengumumkan penamatannya, yang boleh dilakukan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebarang notis kepada Peserta. Unilever juga berhak untuk menggantung atau mengubah Skim ini, atas dasar mereka, pada bila-bila masa dengan atau tanpa sebarang notis.
 3. Para pekerja mesti mendapatkan kebenaran daripada majikan untuk mengambil bahagian dalam Skim ini dan bukti bagi kebenaran itu adalah diperlukan. Ganjaran Dalam Talian UFS akan diberikan kepada majikan dan akan diserahkan kepada pemilik atau pengurus kanan atau wakil sah bagi majikan. Para majikan adalah bertanggungjawab untuk mengedarkan Ganjaran Dalam Talian UFS kepada para pekerja selari dengan polisi dalaman dan garis panduannya.
 4. Satu akaun berdaftar UFS akan diperuntukkan sebagai entiti dagangan yang mengambil bahagian, bukan atas nama individu.
 5. Poin (“Poin Ganjaran Dalam Talian UFS”) akan diperuntukkan bagi setiap akaun, berdasarkan pada belian bagi produk yang mengambil bahagian dalam Skim ini. Anda boleh memungut poin jika anda membeli melalui Webshop UFS. Produk yang dibeli terus dari rakan dagangan dan BUKAN yang termasuk dalam Webshop tidak layak/berhak untuk mendapatkan poin di bawah Skim ini.
 6. Akses internet diperlukan.
 7. Belian diperlukan untuk anda layak menyertai program Ganjaran Dalam Talian UFS ini.
 8. Skim ini boleh digunakan dengan semua produk yang tersenarai di www.unileverfoodsolutions.com.my (“Produk-Produk yang Mengambil Bahagian”) adalah tertakluk kepada pertukaran pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
 9. Promoter boleh mengendalikan situasi di mana:
  • Produk yang mengambil bahagian telah ditambah atau dibuang sementara; 
  • Ahli boleh meningkatkan atau menggandakan jumlah Poin Ganjaran Dalam Talian UFS yang ada dalam akaun mereka bila mereka membeli Produk yang Mengambil Bahagian semasa tempoh dan dalam keadaan yang dinyatakan; 
  • Ahli boleh menebus barangan terpilih di atas talian pada kadar penebusan Poin Ganjaran Dalam Talian UFS dari masa ke masa dalam tempoh ini. 
 10. Promoter berhak mengubah atau memasukkan mana-mana tambahan atau perubahan kepada produk yang mengambil bahagian atau pada bila di mana sebarang peristiwa ini berlaku pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
 11. Rakan dagang berikut (“Rakan Dagang yang Mengambil Bahagian”) yang mengambil bahagian dalam Skim ini adalah tertakluk kepada perubahan: Best Choice Marketing Services, BGS Trading Sdn Bhd, Borneo Food Land Coldstorage Sdn Bhd, BSH Enterprise (M) Sdn Bhd, Chuan Huat F&B Trading Sdn Bhd, Great Forward Trading Sdn Bhd, Hok Sing Chan Trading Sdn Bhd, Hua Ban Marketing (BTU) Sdn Bhd, Hua Jin Han Sdn Bhd, Keng Huat (Yeap) Sdn Bhd, MC Maju Cold Storage Sdn Bhd, MC Mok Distributor Sdn Bhd, Penampang Enterprise Sdn Bhd, PI Soon Huat Sdn Bhd, Prospect Plus Trading Sdn Bhd, STP Chilled and Frozen Products Sdn Bhd, Supreme Food Supply (M) Sdn Bhd, Swang Chai Chuan Seafood Sdn Bhd, Sykt Sima Trading, Teong Moh Trading Sdn Bhd, Victory Trading, Wah Seng (1986) Sdn Bhd, Integrated Merchants (Sdn Bhd)
 12. Promoter berhak untuk menambah atau membuang Rakan Dagangan yang Mengambil Bahagian pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
   
II. PENDAFTARAN 
 1. Untuk mendaftar bagi Skim ini, layari www.unileverfoodsolutions.com.my. Lengkapkan proses pendaftaran dengan memasukkan nama entiti, maklumat hubungan, alamat emel, maklumat akaun rakan dagang dan kata laluan terpilih dan semua bahagian lain yang diperlukan. Tanggungjawab tidak diterima oleh pihak kami bagi sebarang kesilapan dalam maklumat yang diberikan oleh peserta bila memberikan butiran mereka.
 2. Dengan mendaftar sebagai ahli Ganjaran Dalam Talian UFS di laman web (“Ahli”) atau/yang menggunakan Skim ini, Ahli bersetuju untuk memberikan butiran yang terkini dan tepat kepada Promoter atas tujuan pentadbiran Skim ini pada setiap masa.
  • Tumpuan haruslah diberikan kepada Polisi Privasi Unilever, yang boleh diakses di laman ini dan boleh diakses dengan klik pautan ini http://www.unileverprivacypolicy.com/en_gb/policy.aspx (bagi Inggeris) http://www.unileverprivacypolicy.com/BahasaMalaysia/policy.aspx (for Bahasa Malaysia). Butiran peserta akan disimpan dengan rakan dagang yang mengambil bahagian untuk tujuan membuat pesanan dan maklumat akan dikongsikan dan adalah selari dengan dasar polisi privasi rakan dagang yang mengambil bahagian. Promoter tidak bertanggungjawab bagi sebarang pelanggaran hak-hak privasi oleh ahli oleh rakan dagang yang mengambil bahagian
 3. Setiap ahli akan mempunyai akaun (‘Akaun Ganjaran Dalam Talian UFS’ ini) di mana Poin Ganjaran Dalam Talian UFS akan diambil kira. Ada 1 Akaun Ganjaran Dalam Talian UFS bagi setiap pertubuhan akan diberikan tetapi Ahli boleh meminta Promoter untuk mencipta 1 akaun untuk pelbagai pertubuhan sekiranya ianya dimiliki oleh entiti sah yang sama, dengan menghubungi Promoter menerusi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di +(603) 2246 2288. 
 4. Hanya pengguna berdaftar boleh membuat pesanan melalui laman web.
 5. Untuk mendaftar sebagai pengguna, ahli harus memberikan nama pengguna dan kata laluan unik dan memberikan maklumat berkaitan serta butiran peribadi (lihat Terma dan Syarat). Ahli perlu menggunakan nama pengguna dan kata laluan unik untuk akses laman web ini.
 6. Ahli bersetuju dan membenarkan nama pengguna dan kata laluan akan:
  • digunakan untuk kegunaan sendiri sahaja; dan
  • ttidak akan didedahkan kepada pihak ketiga.
 7. Untuk tujuan keselamatan Ahli bersetuju untuk memasukkan nama pengguna dan kata laluan apabila membuat pesanan melalui laman web, sekiranya gagal mereka tidak boleh mengakses laman web ini.
 8. Ahli bersetuju yang, bila nama pengguna dan kata laluan yang tepat berkaitan dengan akaun telah dimasukkan, tidak kira jika penggunaan nama pengguna dan kata laluan adalah tidak dibenarkan atau palsu, mereka akan bertanggungjawab untuk pembayaran bagi pesanan tersebut, melainkan pesanan dibatalkan mengikut terma dan syarat pihak ketiga.
 9. Ahli bersetuju untuk memberitahu Promoter serta-merta bila mereka sedar atau mengesyaki akses tanpa kebenaran atau menggunakan nama pengguna dan kata laluan yang bertujuan untuk kerugian atau kerosakan.
   

III. PERUNTUKAN POIN

 1. Poin Ganjaran Dalam Talian UFS akan diperuntukkan untuk membuat pembelian yang dibuat untuk produk yang mengambil bahagian di Skim melalui rakan dagang yang mengambil bahagian.
 2. Setiap RM1 dari pembelian adalah bersamaan dengan 1 poin.
 3. Poin Ganjaran Dalam Talian UFS akan diberikan bila pesanan telah disahkan dan dihantar oleh rakan dagang yang mengambil bahagian. Poin Ganjaran Dalam Talian UFS akan disahkan berdasarkan nilai pembelian sebenar bagi produk yang mengambil bahagian di Skim melalui rakan dagang yang mengambil bahagian.
 4. Ahli yang layak boleh mula mengumpul Poin Ganjaran Dalam Talian semasa pendaftaran akaun mereka.
 5. Poin Ganjaran Dalam Talian UFS adalah sah selagi Program Ganjaran Dalam Talian ini aktif di laman web UFS.
   
IV. PENEBUSAN
 1. Untuk menebus Poin Ganjaran Dalam Talian UFS, anda mesti menjadi Ahli Skim Ganjaran Dalam Talian UFS. Skim Keahlian ini adalah percuma.
 2. Ada satu jenis ganjaran (“Ganjaran Dalam Talian UFS”) yang boleh ditebus/akan ditebus di bawah skim di www.unileverfoodsolutions.com.my
  • Baucar membeli-belah
 3. Ganjaran Dalam Talian UFS ini boleh diubah pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
 4. Senarai penuh Ganjaran Dalam Talian UFS yang ditawarkan sepadan dengan nilai Poin Ganjaran Dalam Talian UFS boleh ditemui di laman web ini.
 5. Selepas pendaftaran, Ahli boleh mengumpulkan Poin Ganjaran Dalam Talian UFS untuk menebus ganjaran yang diberikan di Kedai-E Ganjaran Dalam Talian UFS. Ahli-ahli boleh memilih ganjaran mengikut pilihan bersesuaian dengan jumlah Poin Ganjaran Dalam Talian UFS untuk menebus Ganjaran Dalam Talian UFS. Baki daripada Poin Ganjaran Dalam Talian UFS sedia ada kepada Ahli bila mereka log masuk ke laman web www.unileverfoodsolutions.com.my. Ahli juga mungkin menerima emel untuk mengesahkan baki Poin Ganjaran Dalam Talian UFS.
 6. Poin Ganjaran Dalam Talian UFS tidak mempunyai nilai tunai dan tidak boleh ditukarkan kepada wang tunai. Penjualan, pemindahan atau pertukaran Poin Ganjaran Dalam Talian adalah dilarang dan akan membuat Ahli dibuang daripada Skim ini dengan serta-merta.
 7. Poin Ganjaran Dalam Talian UFS adalah tidak boleh ditukar ganti atau dipindahkan ke mana-mana Ganjaran Dalam Talian UFS/Program Kesetiaan yang ada.
 8. Ahli tidak boleh membuat pembayaran kepada ganjaran di Skim dan tidak mempunyai nilai wang, tiada selain Poin Ganjaran Dalam Talian UFS, akan diterima.
 9. Poin Ganjaran Dalam Talian akan ditolak daripada akaun ahli serta-merta apabila Ahli memilih untuk menebus bertentangan dengan Ganjaran Dalam Talian UFS.
 10. Jika anda mempunyai masalah menebus Poin Ganjaran Dalam Talian UFS sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di + (603) 2246 2288.
   

V. GANJARAN

 1. Promoter berhak menambah, mengubah atau menghadkan ganjaran yang ditawarkan di Skim pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya atau jika keadaan di luar kawalan Promoter, sekiranya diperlukan.
 2. Promoter berhak mengubah, atau menghadkan pada bila-bila masa Poin Ganjaran Dalam Talian UFS yang ditawarkan. Notis akan diberikan dengan cara komunikasi di laman web dan Ahli akan dianggap telah berhubung kerap dengan laman web. Promoter berhak mengubah atau menambah ganjaran pada bila-bila masa.
 3. Semua Ganjaran Dalam Talian UFS adalah tertakluk pada terma dan syarat pembekal/penyedia pihak ketiga ganjaran tersebut.
 4. Promoter berhak mengubah atau menawarkan ganjaran alternatif atau sama nilai sekiranya berlaku situasi di luar kawalan Promoter sekiranya diperlukan.
 5. Promoter tidak mempunyai waranti atau jaminan apa jua bentuk sama ada tersurat atau tersiratmengikut Ganjaran Dalam Talian UFS dan semua ganjaran adalah pada dasar "sebagaimananya ada" yang diterima oleh Ahli. Mana-mana waranti pengilang atau penyedia pihak ketiga akan dipindahkan kepada Ahli selepas penyerahan Ganjaran Dalam Talian UFS.
 6. Sekiranya ganjaran rosak semasa penghantaran mestilah dilaporkan menerusi bahagian bantuan di laman web Ganjaran Dalam Talian UFS. Satu ganjaran ganti akan diberikan tertakluk pada pemeriksaan barangan yang dipulangkan. Hak berkanun Ahli adalah tidak terjejas.
 7. Mana-mana kerosakan pada ganjaran selepas penghantaran dan terjadi dalam jangka masa tempoh waranti pengilang atau penyedia pihak ketiga, mesti dilaporkan menerusi bahagian bantuan laman web Ganjaran Dalam Talian UFS dalam masa 28 hari selepas penghantaran, dan mesti dijawab oleh pengilang atau penyedia pihak ketiga berdasarkan kes tertentu.
 8. Ganjaran Dalam Talian UFS hanya boleh ditebus berbanding dengan jumlah yang setara dengan Poin Ganjaran Dalam Talian UFS seperti yang dinyatakan di laman web.
 9. Selepas pesanan, Ahli akan menerima emel pengesahan bagi Ganjaran Dalam Talian UFS telah dipesan dan baki Ganjaran Dalam Talian UFS baru, ke alamat emel yang telah diberikan.
 10. Ganjaran akan diusahakan untuk dihantar dalam masa 60 hari daripada pengesahan.

VI. HAD LIABILITI
 1. Selain daripada kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaian Promoter atau penipuan palsu oleh Promoter, dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Promoter dengan ini adalah terkeluar daripada semua liabiliti untuk apa-apa kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan, sama ada langsung atau tidak langsung, walau bagaimanapun disebabkan berkaitan dengan Skim atau mana-mana aspek Ganjaran Dalam Talian UFS. Dalam apa jua keadaan Promoter tidak bertanggungjawab untuk mana-mana kerugian atau keuntungan, pengurangan muhibah, kehilangan perniagaan atau pengurusan masa.
 2. Promoter, pekerja dan agennya atau subkontraktornya tidak bertanggungjawab atau tiada liabiliti untuk:
  • Mana-mana kesilapan atau kesalahan kemasukan Ganjaran Dalam Talian UFS, atau mana-mana kesilapan atau kerosakan penghantaran data elektronik.
  • Mana-mana akses yang tidak sah, atau perubahan kepada Poin Ganjaran Dalam Talian UFS pada bila-bila masa semasa operasi Skim ini.
  • Mana-mana kerosakan sistem laman Web.
  • Mana-mana kegagalan untuk memenuhi kewajipan mana-mana pihak ketiga yang terbabit dalam Skim ini, 
  • Kegagalan garis komunikasi, tak kira apa jua sebab, berkaitan dengan peralatan, sistem, rangkaian, talian, satelit, server, komputer atau pembekal yang digunakan dalam apa jua aspek untuk Skim ini.
  • Ketidakhadiran atau ketiadaan internet atau laman web atau gabungan mana-mana menerusi dial, jalur lebar atau internet mudah alih.

VII. AM
 1. Jualan atau barter Ganjaran Dalam Talian UFS ini adalah tidak dibenarkan.
 2. Keahlian akan dibatalkan serta merta sekiranya kematian seorang Ahli atau penggulungan. Akaun ahli dan Poin Ganjaran Dalam Talian UFS adalah tidak boleh dipindahkan sekiranya kematian atau penggulungan berlaku ataupun melalui operasi undang-undang.
 3. Ahli boleh memilih untuk keluar daripada Skim ini pada bila-bila masa. Dengan keluar daripada Skim ini, Ahli serta-merta tidak berhak untuk mana-mana Poin Ganjaran Dalam Talian UFS yang telah terakru atau dikeluarkan. Akaun Ahli akan ditutup dalam masa 30 hari. Komunikasi seterusnya di antara Promoter dah Ahli juga akan tamat.
 4. Promoter boleh dari masa ke masa menyesuaikan akaun Ahli ke atas atau ke bawah berkenaan dengan kesilapan perakaunan atau penipuan yang disyaki, di mana Promoter mempunyai kuasa penuh dalam budi bicara mutlak dan mutlaknya.
 5. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam istilah ini, hanya satu akaun Ganjaran Dalam Talian UFS dibenarkan bagi setiap entiti dagangan dan akaun yang dibuat menggunakan peranti atau proses automatik adalah tidak dibenarkan. Promoter berhak dan mempunyai kuasa penuh dalam budi bicara mutlaknya, untuk membuang Ahli daripada Skim di mana pelbagai akaun disyaki, pada masa baki Poin Ganjaran Dalam Talian UFS yang diberikan akan dibatalkan dan tidak sah.
 6. Promoter berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membuang Ahli daripada Skim ini jika difikirkan bahawa Ahli yang berkenaan boleh menyalahgunakan Skim dan/atau Laman Web yang melanggar Terma dan Syarat ini. Mana-mana Poin Ganjaran Dalam Talian UFS yang terakru atau dikeluarkan pada tarikh dikeluarkan akan dibatalkan.
 7. Ahli adalah bertanggungjawab untuk memastikan maklumat log masuk mereka adalah sulit, supaya ia melindungi mereka daripada penggunaan yang tidak sah ke atas akaun mereka. Promoter itu tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, kerosakan atau kerosakan akibat apa-apa sifat dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau selainnya disebabkan oleh penggunaan tidak sah suatu akaun Ahli (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang).
 8. Promoter berhak atas budi bicara mutlak untuk menahan Ganjaran Dalam Talian UFS ditebus oleh mana-mana Ahli atau individu yang didapati mengganggu proses penebusan atau pengendalian Skim dan/atau laman web ini.
 9. Promoter tidak akan membuat waranti yang berkaitan dengan Ganjaran Dalam Talian UFS yang diedarkan oleh Pengedar Ganjaran Dalam Talian UFS. Promoter tidak bertanggungjawab atau mana-mana jaminan, waranti atau perwakilan (jika ada) yang dibuat oleh pengedar Ganjaran Dalam Talian UFS.
 10. Ahli adalah bertanggungjawab ke atas mana-mana implikasi cukai atau pembayaran cukai (termasuk dan tidak tertakluk kepada GST) yang akan berlaku daripada menyertai Skim ini.
 11. Promoter tidak menerima tanggungjawab bagi mana-mana Ganjaran Dalam Talian UFS yang hilang, rosak atau lambat akibat kegagalan mana-mana rangkaian, perisian komputer atau apa jua.
 12. Keputusan Promoter ke atas mana-mana perihal berkaitan Skim adalah muktamad dan tiada maklum balas akan dilayan.
 13. Promoter berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa apabila notis yang munasabah diberikan kepada Ahli sekiranya keadaan di luar kawalan Promoter menjadikan ia perlu dilakukan atau tidak dapat dielakkan.
 14. Promoter berhak untuk mengubah, menarik balik, menamatkan atau membatalkan Skim pada bila-bila masa selepas notis yang munasabah diberikan kepada Ahlinya.
 15. Dalam hal pengeluaran, penamatan atau pembatalan Skim, seorang Ahli akan mempunyai 30 hari dari tarikh notis penamatan untuk menebus mana-mana Mata Ganjaran Dalam Talian UFS yang telah dipegang dalam akaun mereka sebelum tarikh notis penamatan selaras dengan Terma dan Syarat ini (“Tempoh Penamatan”). Kecuali dinyatakan sebaliknya, tiada tambahan Poin Ganjaran Dalam Talian UFS akan dibenarkan untuk diakrukan semasa Tempoh Penamatan.
 16. Promoter akan membuat segala usaha untuk berkomunikasi kepada semua Ahli tentangTempoh Penamatan, walau bagaimanapun Promoter tidak akan bertanggungjawab jika gagal memberitahu mana-mana Ahli tanpa mengira sebabnya.
 17. Sekiranya Terma dan Syarat Skim dipinda, sebarang pindaan akan berkuat kuasa selepas menyiarkan Terma dan Syarat yang diubah suai di www.unileverfoodsolutions.com.my dan/atau memaklumkan Ahli melalui laman web atau melalui emel. Ahli akan ditanya untuk bersetuju dengan Terma dan Syarat yang dikemaskini untuk menjadi terus Ahli kepada Skim ini.
 18. Pindaan akan diberitahu di atas Terma dan Syarat dan versi paling terkini akan diguna pakai.
 19. Dengan mendaftar untuk menjadi Ahli dan/atau menggunakan Skim ini, semua Ahli akan dianggap telah menerima dan terikat dengan Terma dan Syarat ini dan persetujuan untuk pemindahan data peribadi mereka kepada Pengawal Data, untuk tujuan pentadbiran Skim ini, termasuk tawaran terkini yang terdapat di bawah Skim dan apa-apa tujuan lain yang telah dipersetujui oleh peserta. Semua arahan pendaftaran adalah sebahagian daripada Skim Terma dan Syarat. Promoter akan sentiasa berkomunikasi secara bertanggungjawab di bawah syarat-syarat undang-undang yang berkaitan dan sekatan kawal seliaan sendiri yang lain.
 20. Promoter itu tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, kerosakan atau kerosakan yang diakibatkan oleh apa-apa sifat dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau selainnya disebabkan oleh penerimaan terma dan syarat yang berkaitan dengan Skim (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang).
 21. Sekiranya mana-mana peruntukan terma dan syarat ini dianggap menyalahi undang-undang, tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, ia akan diputuskan daripada peruntukan yang selebihnya dari terma dan syarat yang akan terus berkuatkuasa dan berkesan.
 22. Sekiranya Terma dan Syarat ini dan sebarang isu atau pertikaian yang mungkin timbul, yang berhubung atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini (sama ada pertikaian atau isu itu bersifat kontraktual atau bukan kontrak, seperti tuntutan dalam tort, kerana melanggar undang-undang atau peraturan atau sebaliknya) akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Peserta adalah tertakluk pada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia untuk menyelesaikan sebarang pertikaian atau isu-isu tersebut.
 23. Promoter & Pengawal Data: UFS Department, Level 33-35, Menara TM, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur Malaysia.
Menu
Produk
Resipi
Promosi
Cart